با خدا زندگی کن... live with God!

فرق دین با مقررات رانندگی چیست؟ مقررات راهنمایی رانندگی قوانین مرده است برای نظم عمومی چراغ گذاشته است نه برای امتحان شما.دستورات دینی دستورات مرده نیستند.می‌دانی خدا کی اذان می‌گوید؟ خدا نگاه می‌کند؛ وقتی کهدر یک حال خاصی باشی اذان می‌گوید که با اذان گفتن امتحانت کند.خدا هرکسی را با اذان یک امتحان مخصوصی می‌کند.می‌خواهید یک عارف واصلی به شما معرفی کنم که هر لحظه به تو بگوید که چه بکن؟ آن اذان است و نماز؛ اذان مثل یک قانون مرده نیست؛ برای امتحان توست.

What is the difference between the traffic laws and religion? Traffic laws are static and dead, legislated to establish public order not to test you. Religious orders are not dead: Do you know when God says the adhan? God looks at you to see when you are busy with something then says the adhan to test you with the adhan. God tests every one with the adhan in a particular way. Do you want me to introduce you a guide who tells you what to do in every moment? It is the adhan and the prayers. Adhan is not a dead law; it is for your examination.

تو وظیفه داری به سمت نتیجه حرکت بکنی و برنامه‌ریزی بکنی اما نتیجه تابع دستگاه امتحان است. بدان که این برنامه‌ریزی کردن‌ها ابزار وارد شدن در دستگاه امتحان الهی است. شما کارت را بکن! خدا بر اساس امتحان، کار خودش را می‌کند. اگر بنا بود که اقدام به برنامه‌ریزی نکنیم و توجه به نتیجه نکنیم؛ کار خیلی آسان می‌شد زیبایی کار اینجاست که خداوند به کارت اثرهم می‌دهد و بعد می‌زند همه چیزت را بهم می‌ریزد. اثر کارت را بر می‌دارد.«عَرَفْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِم». قبول دارید که اینجوری انسان خیلی آویزان خدا می‌شود! نگاه به امتحان خیلی انسان را از خود بی‌خود می‌کند.

Your duty is to plan and make the effort to reach your goal but the result depends on the examination system. These planning are tools to get you into the examination system. You do your job; Allah does his job (examination). It would be very easy if we were not supposed to plan and don’t care about the results; the beauty is that Allah gives effect to your effort then ruins everything! He takes the effect from your efforts. “I found Allah almighty by him spoiling the decisions”. Do you agree that this way human being will become much dependent on Allah? Looking with the examination in mind ravishes human beings.

Mosque of Imam Sadiq University- Tehran- Iran

 

 

وقتی امام می‌فرماید عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید این را دارد به چه کسی می‌گوید؟ آیا دارد به عرفا می‌گوید؟ که چشم دلشان باز شده و حضور حضرت حق را درک می‌کنند. نه! دارد به من کور باطن می‌گوید. به تو دارد می‌گوید. اگر در معادله امتحان قرار بگیری و به آن توجه بکنی خدا را می‌بینی اراده‌اش را می‌بینی.با امتحان خدا را ببین. آن وقت اخلاق خدا دستت می‌آید با خدا زندگی می‌کنی کم کم می‌شناسیش. آقا تا با کسی زندگی نکنی نمی شناسیش. حالا آیا می‌خواهی با خدا زندگی کنی؟ مگر خدا بیکار بالا نشسته است و کاری نمی‌کند. حالا از اینجا بیرون بروی سوار تاکسی می‌شوی چه کسی کنارت نشسته است و … خدا دارد با همه این‌ها با تو حرف می‌زند. کجای زندگی ما خدا دارد با ما حرف نمی‌زند؟ بروید با خدا تنها زندگی کنید! اصلا تا حالا با خدای فعال زندگی کرده‌اید؟ نه خدایی که خیلی‌ها فکر می‌کنند امام زاده است که هر وقت خواستی بروی با او حال کنی.

When Imam Khomeini says “World is in the presence of Allah, do not disobey him in his presence” who is he addressing? Is he addressing the Gnostic whom realize the presence of Allah? No, he is addressing you and me. If when your exam time comes you pay attention, you shall see Allah and his will. Then you will learn how Allah behaves; live with him and gradually get to know him. You will not know anyone unless you live with him. Saying these, do you now want to live with him? Is Allah only sitting up there idle? When you go out and get into a taxi, who is there beside you and… Allah is talking to you with whatever comes into your path. Where in our lives is Allah not talking to us? Just go and live with God alone! Have you ever lived with the active Allah? Not the god that many think of him as a shrine where you visit when you desire.

اصلا دنیا بازی است. روابط آن دنیا شکل می‎گیرد. خانواده آن دنیا شکل می‌گیرد. چیزی که اینجاست همه‌اش امتحان است. بچه‌هایت همه امتحان هستند. بی‌خودی خیلی جدی گرفته‌ای که این قدر آمار طلاق‌ها بالاست. کسی اینجا بنا نیست زندگی بکند. اینجا که همه چیز امتحان است. اینجا عشق درست و حسابی نیست. رنج و بلای درست و حسابی هم نیست.  لذت درست و حسابی هم نیست.اینجا هیچ چیز اصالت ندارد.
برای اینکه بفهمی خدا هر لحظه از تو چه می‌خواهد باید بدانی کجا زندگی می کنی. در دار امتحان، هیچ خبر دیگری نیست در دنیا.
اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ… (حدید آیه ۲۰)

Basically, the world is a game. The true relations are formed in the hereafter. The true family forms in the hereafter. Whatever is here are all exams. You have taken the world seriously for no reason. That is why the divorce statistics are so high. No one is supposed to live here. Here is only the exam. Real love is not here. Real suffer and pain is not here. Real pleasure is also not here. Here nothing has originality.
To realize what Allah expects from you, you must know where you are living: in the world of exams, there is no other news in this world!

Know that this world’s life is only sport and play and gaiety and boasting among yourselves… ( Hadid verse 20 )

/ 0 نظر / 23 بازدید