از گناهان پشت سر هم بترسید! Beware of consecutive sins!

خیلی خوب است به این بخش‌های جبری زندگی نگاه کنیم. «لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین» این یکی از بحث های مشکل دینی است. ائمه منع کرده اند که خیلی وقت صرف کنیم و فکر کنیم سر این موضوع. ما منع شده‌ایم از این که این را بتوانیم ببینیم.بالاخره بخشی از زندگی ما دست ما نیست خواهش می‌کنم به گستره این بخش نگاه کنید:

It’s good we take a look at this predestinarian part of life. “No determinism and no free-will but is between the two” is one of the tough topics of religion. Imams have banned us from putting much time and thinking about this phrase. However part of our life is out of our control. Let’s have a look at the extent of this part:

 هرکسی خوب یابدنمی‌تواندطبق نیتش هراراده‌ای که کرد رامحقق بکندچه بساثواب وعقابش راهم ببرد.

هر زمانی انسان برای تغییر مسیر دارای اختیار نیست.

این گزاره ها وقتی را احاطه‌ات می‌کنند چه اتفاقی برایت می‌افتد؟

 “No one, good or bad, can not accomplish his/her intention although he/she might be punished or rewarded.”

“Human being does not have the authority to change his path at all times.”

What happens when these statements surround you?

Mosque of Imam Sadiq University- Tehran- Iran

 

 

بگذارید چندمثالفردیواجتماعیشیرینازمقدراترا برایتانبگویم:  کسی که خدمت به اهل بیت  و دوستان اهلبیتمی‌کند دریک امتحانی نامردی نمی‌کند؛شعائر دینی راپاس می‌داردحالاآیا اودست خودش است که هر آدم بدی که بخواهد بشود اجازه  نمی‌دهند.

کسی خیلی گرفتار شده بود پرسید از من که چه سری است می‌گفت می خواهم بدانم که چه خطایی کرده‌ام می‌خواهم آن را درست کنم که گرفتاریم حل شود. کسی را می شناختم که اهل تشخیص بود ارجاع دادم او گفت ایشان درخواستی داشته از اهل بیت این سختی‌ها را برای رسیدن به آن بایدتحمل کند.

Let me give you some sweet personal and social examples of the decrees for you. A person who serves the Ahlulabit and the friends of Ahlulbait is not a disenter when exam comes and respects the religious rituals. Can he be a bad guy? Is it in his hands? They won’t let you!

Some one very distressed told me that he likes to know what wrong has he done so by fixing it his plight would be resolved. I introduced him to someone who could help him. He had said that my friend have had a request from the Ahlulbait. He has to tolerate these hardships in order to reach his will.

شما بدان هر لحظه در اتوبان زندگی نمی‌توانی دور بزنی؛ اراده شما هر لحظه در اختیار شما نیست این را بدان؛ این نگاه آثار تربیتی مهمی دارد.

Thereto, you cannot u-turn every moment in the highway of life; your intention is not in your authority at all times; this approach has important educational effects.

یک مثال اجتماعی مثبت:  شمافکرمی‌کنیدحضرتامامچرااینقدر امیدوار بودند. چرا مقام معظم رهبری این قدر امیدوارند این صرفا یک کار تبلیغی است آیا یک شیوه مردم‌داری است؟ چرا امام در وصیت‌نامه نوشتند من با قلبی آرام خداحافظی می‌کنم آن واقعیتی که پشت این امید است آیا صرفا ایمان به خداست یا ایمان است و محاسبه‌هایی که اتفاقا قابل فهم هستند.

A positive social example: Why do you think imam Khomeini was so hopeful? Why is the supreme leader ayatollah Khamenei so? Is it only propaganda? Is it a way to manage the public? Why did Imam Khomeini write in his will that I a am leaving you with a calm heart? Is the reality behind this hope merely faith in Allah or it’s the faith and calculations which in fact are comprehensible?

چرا بعد از زمان خلافت امیرالمومنین که آن فربگی برای دین به وجود آمد باز هم آن غربت به وجود آمد؟

خدا طبق چه مقرراتی این مقدرات را مقدر می‌کند؟

Why even after the government of Amirolmomenin with all its achievements for religion, still that roving occurred? Based upon what laws does Allah predetermine his mighty decrees?

امید کسی مثل امام امیدی صرفا متکی به ایمان نیست متکی به ایمان و با توجه به زمان و شناخت زمان نصرت الهی است. دنیا دست کیست؟ دشمنان هر چند هزار تا باشند شما چهار تا عارف پیدا کن آن‎ها تعیین کننده‌اند نفس‌های ولایت‌مدار خلص تعیین کننده‌اند.

Some one like imam khomini’s hope is not only based on faith. It is based on faith and also understanding the situation and knowing when Allah’s aid will come. In who’s hands is the world? The enemies whatever number they are if you find four Gnostic men, it is them whom are decisive. Pure velayat based souls are the decisive.

شما هر وقت یک صحنه غیرمذهبی دیدید به هم ریخته نشوید فلان صحنه بد سیاسی و انحرافی و فرهنگی را می‌بیند و به هم ریخته می‌شود چرا؟ آقا مگر عالم هر کی هرکی است یک مقدار به مقدرات توجه کنید می‌دانید ما چه شهدایی داده‌ایم مگر این واقعیت نیست که خدا اثر کار کافران را از بین می‌برد اضل اعمالهم به حجم کار آن‌ها نگاه نکن کار آن‌ها ممکن است حجیم باشد. اما اثر ندارد.

Don’t get overthrown when you see a bad political, cultural or a non-religious scene. Why should you? Pay a little attention to the mighty decrees: Do you know what great martyrs we have. Is not this true that Allah perishes the effect of the works of infidels? Don’t look at the quantity of their work. Their work might be huge but has no effect.

هم ایمان داشته باشید و هم واقع بین باشید. اوایل انقلاب بیشتر به ایمان نیاز داشتیم واقعیت‌ها به ما امید نمی‌دادند. به امام امت چه منتقل می‌شد می‌گفتند که نمی‌شود. برای مسیر انقلاب پالس‌های منفی می فرستادند کسانی بین سیاستمداران که ایمان ضعیفی داشتند می‌گفتند که نمی‌شود. واقعیت‌هایی که پالس‌های مثبت می‌فرستاند کمتر بودند امام هم تکیه به ایمان داشت و هم مثل روز روشن واقعیت ها را می دیدند اما همه مثل امام که این واقعیت‌ها را مثل امام نمی‌دیدند.لذا باید بیشتر با ایمان حرف می‌زدیم.

 

Have faith and be realistic. Early years of revolution we required more faith. The realities did not give us hope. Negative pulses were sent for the path of the revolution. Those politicians with little faith would say it will not make it. There were few realities that sent positive pulse. Therefore imam Khomeini relied on faith and also saw the realities very clearly. But since not everyone saw the realities like imam, we should talk more relying on faith.

Mosque of Imam Sadiq University- Tehran- Iran

امام می فرمود کمونیست ها دارند نابود می‌شوند. مشهور است امام اواخر عمرشان این مطلب را گفتند.  چند تا مثل حضرت امام مگر در عالم وجود داشته است صحیفه امام را کامل بخوانید تربیت کنند‌ه‌است یک دور معارف انقلاب است. توفیق شد من یک دور خواندم. جالب است امام اول سال ۵۷ فرمودند که مارکسیست‌ها کارشان تمام است که بروند در آن زمان تمام علماء تمام سعیشان مبارزه با مارکسیست‌ها بود امام چه واقعیتی را می‌دید که می‌گفت مسئله ما کمونیست‌ها نیستند کسی آن موقع باور نمی‌کرد که کمونیست‌ها مسئله ما نیستند.

[Relying on the above mentioned background] Imam Khomeini [forecasted and] announced at the last years of his life that communists are being eliminated. How many people like him have there been in the world. [Therefore] read Imam’s Sahifeh which is educational and a full review of the revolutions teachings. I have read it once; its interesting to know that Imam for the first time in 1979 says that communists’ era is over while the effort of the clergies of that time was struggling with communists. What was the reality that Imam could see that drives him to say our problem is not communists. No one could believe at that time that communists are not our issue.

اما الان بین جمع میان ایمان و واقع بینی بیشتر به واقع بینی نیاز داریم الان ما در رابطه با آمریکا بیشتر از این که باید به ایمان توجه کنیم باید به واقعیت توجه کنیم. کل اگر طبیب بودی سر خویش دوا نمودی. من نگرانم اگر این مذاکرات نتیجه بدهد کمیته امداد کارش سنگین شود! ان شاء الله همین گفت و گوها باعث از هم پاشیدن این قدرت پوشالی بشود. آن احمق‌ها برمی‌گردند می‌گویند تحریم‌های اقتصادی ما را پای میز مذاکره کشانده است حالا بعدا معلوم می‌شود که چه ما را پای میز مذاکره کشانده است.

Nowtime we require more realism. In regards with the USA we need to pay attention mostly to realities compared to faith. Realities say that if USA could be a help it would solve his own problems. I am worried if the talks be a success, Iran’s Salvation Army (Komiteh emdad) would be tough! Hopefully these talks will dissipate this chaffy power. The idiots say that economic sanctions have brought us to the negotiating table. Future will reveal what has brought us to the negotiating table!

 

آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند آیه اول سوره محمد است.« الَّذِینَ کَفَرُواْ وَ صَدُّواْ عَن سَبِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُم» آن ها اثری ندارند. در عالم این یک واقعیت است حالا کسی این واقعیت را نمی‌فهمد لااقل ایمان داشته باشد.این واقع بینی‌ها سریع تر کار ما را جلو می‌برد. ان شاء الله حتی ضعیف الایمان ها به واسطه این واقعیت‌ها بیایند در مسیر درست اسلام قرار بگیرند. اما اگر کسی بیمار دل باشد فکر می‌کنید واقعیت ها را می بیند در قرآن کریم می‌فرماید اگر کسی بیمار دل باشد واقعیت ها را هم نمی‌بینید کور می‌شود.

USA cannot to a damn thing! [by Imam Khomeini] is the first verse of surah Muhammad: “(As for) those who disbelieve and turn away from Allah’s way, He shall render their works ineffective” they have no effect. This is a fact in the world. If someone does not understand this fact, at least have faith in Allah. This realism makes our work progress faster. Hopefully even those with weaker faith come to the right path of Islam with these realities. But those whom their heart is sick, as the holy Quran says will not even see the facts (realities) they become blind.

امام حسین‌علیه السلام در گفت وگو با عمرسعد یک واقعیت به او را نشان می‌دهد که تو خیلی زنده نمی مانی که بخواهی به ملک ری برسی.عمرسعد در جوانی می‌آمد به امام حسین‌علیه السلام می‌گفت که این مردم دیوانه شده‌اند می‌گویند که در خبرها آمده است که تو حسین فاطمه را خواهی کشت! امام می‌گوید حرف مردم را رها کن فقط یادت باشد که بعد از من خیلی زنده نخواهی ماند عمر سعد!

Imam Hussein in a conversation with Omar ibn saad tells him the fact that you will not live long enough to benefit from the Rey. Omar ibn Saad used to come to Imam Hussein when they were young and say people have gone mad, they say it is said that I will kill Hussein! Imam Hussein would only reply that forget what people say only remember that after I die you won’t live long!

 

 

 

واقع بینی بیمارها را درست نمی‌کند چرا که شدت بمیاری باعث می‌شود واقعیت را هم نبینند عمی یعنی کور است واقعییت ها را نمی بیند .

Realism does not fix the sick hearted because it does not let them see the facts. Blind means they don’t see the facts.

شما فکر می‌کنی که تمام مردم عالم تحت حکومت حضرت ولی عصر قرار می گیرند به خاطر ایمانشان است نه به خاطر واقع بینیشان است خاصیت آخر الزمان این است که واقعیت‌های پیچیده را روشن می‌کند ابتلائات آن زمان این گونه است که روشن می‌کنند.

Do you believe all the people who accept the government of Vali e Asr is because of their faith? No its because of their realism. The characteristic of the Apocalypse is that it clarifies the complex realities. The events of that time are in a way that clarifies.

کمی واقع گرایی را در زندگی شخصی بالا ببرید. یکی از دم دستی‌ترین واقعیت‌هایی که خدا می‌خواهد با دیدن آن تحول پیدا کنی واقعیت مرگ است.

LET US INCREASE realism in our lives a little. One of the handiest realities that Allah wants us to change by its recognition is Death.

 

اما در بحث مقدرات ما واقع‌بینی را برده‌ایم در بحث محدود بودن اختیارات. واقعیت‌ها خیلی انسان را می‌تواند به سمت خدا سوق دهند مثل ایمان واقعیت و ایمان دو بال برای سوق در عالم معنویت هستند.واقعیت‌ها جلوگیری می‌کند که ایمانتان ایمان موهومی باشد. ایمان موهوم را چگونه باید کنترل کرد که ایمان موهوم از بین برود؛ با واقعیت‌ها.

However, in the context of the decrees, by realism we intend the fact of limitations of our authority. The realities like faith can guide us to Allah. Realities and faith are the two wings leading us o the world of spirituality. Realities prevent your faith from being a dummy faith. How can we eradicate this dummy faith? With realities.

یک روایت بخوانم:

امام رضا علیه السلام در تحف العقول می‌فرماید: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْراً سَلَبَ الْعِبَادَ عُقُولَهُمْ فَأَنْفَذَ أَمْرَهُ وَ تَمَّتْ إِرَادَتُهُ فَإِذَا أَنْفَذَ أَمْرَهُ رَدَّ إِلَى کُلِّ ذِی عَقْلٍ عَقْلَهُ فَیَقُولُ کَیْفَ ذَا وَ مِنْ أَیْنَ ذَا»

 خداوقتیارادهمی‌کند کاری کند عقل بندگان را سلب می‌کند و بعد از این که کار تمام شد عقلش را برمی‌گرداند پس می‌گوید چطور این طور شد از کجا این طور شد.

Imam Reza in the Tohaf al Oghool states: “If Allah wants to do something, He halts the minds while enforces his will and command then when his will is enforces he brings back the minds then people shall say how and from where did this happen?

مثل این که مقدرات هنوز خوب جا نیافتاده چند تا روایت باز بخوانم: امیرالمومنین‌علیه السلام إِنَّ مَعَ کُلِّ إِنْسَانٍ مَلَکَیْنِ یَحْفَظَانِهِ فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلَّیَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ وَ إِنَّ الْأَجَلَ جُنَّةٌ حَصِینَةٌ امیرالمونین علیه السلام می‌فرماید هر انسانی را دو ملک محافظت می‌کنند وقتی قدر می‌آید ملک‌ها انسان را رها می‌کنند تا با قدرش باشد.

For the decrees to settle for you let’s have a look at another revaya. Amirolmomenin states: “Two fairies protect every mankind. When the decrees arrive the fairies leave us alone with the decrees.”

 یکی از آفات بحث تقدیر این است که آن را برای امور درشت و عظیم بدانیم نه تمام امورات از کوچکترین ها تا عظیم ترین‌ها:

One of the slippages of the issue of decrees is that we consider the decrees only for great and major affairs and not all affairs from minor to the greatest:

اللهم أنت آنس الآنسین لأودائک و أحضرهم لکفایة المتوکلین علیک تشاهدهم فی ضمائرهم و تطلع على سرائرهم و تحیط بمبالغ بصائرهم و سری اللهم لک مکشوف و أنا إلیک ملهوف إذا أوحشتنی الغربة آنسنی ذکرک و إذا صبت علی الهموم لجأت إلى الاستجارة بک علما بأن أزمة الأمور بیدک و مصدرها عن قضائک   یکی از مناجاتها باخدا ذکر اولیای خداست

وقتی مشکلات در زندگی زیادمی‌شود پناه می‌آورند به تو و آرامش پیدامی‌کنند چرا که نگاه می‌کنند که زمام امور به دست توست و آرامش پیدا می‌کنند. نگاه می کنند که مصادر امور به دست توست و آرامش پیدا می‌کنند به این که مقدرات در دست توست آرامش پیدا می‌کنند.

Oh Allah, when difficulties in life increases they refuge to you and become calm because when they see that the helm of affairs is in your hands they find calm. They see that source of all affairs is in your hands they feel calm. Since the decrees are in your hand they feel calm.

Mosque of Imam Sadiq University- Tehran- Iran

آثار مقدارت الهی را در سه جمله خلاصه کنم:

         تواضع درانسان ایجادمی‌کند؛ طغیان انسان را می‌گیرد.جلوی تکبر انسان را می‌گیرد.

         اگرایمان داشته باشی و نگاه کنی به مقدرات صبر انسان راافزایش می‌دهد.

         واگرمحبت به خداهم داشته باشی راضی به مقدارت خواهی شد.

Let’s summarize the effects of mighty decrees in three sentences:

  • It creates humbleness in mankind. It prevents his rise up and prevents arrogance.
  • By looking at the decree if you have faith it increases your patience.
  •  if you have faith it increases your patience.
  • And if you love allah it makes you satisfied with the decrees.

 

برگریدم به نقطه پایانی مباحث دیشب:

چه چیزهایی بر مقدرات موثر است: افکار،تعلقات،آرزوها، اعتقادات، اعمال، نیت‌ها و دعا. پس برویم با همین ها مقدراتمان ار درست کنیم دیگر تمام شد نه؟می آید می گوید که دعا کردم نشد عمل خوب کردم نشد خوب آن وقت چه باید به این‌ها جواب بدهیم.آن چیست که فراتر از اینها مقدرات را تعیین می‌کند

Let’s get back to the last night’s final point:

What are the factors affecting the decrees: thought, wishes, interests, believes, deeds, intentions and prayers. With these let’s fix our decrees. Is this done? No. People might pray and have good deed but it is not yet fixed. What can we say then? What is there that is above all these which determines the decrees?

 عواملی هستندکه خارج از اختیار ما و دائره وجود ی انسان بر مقدرات اثر دارند: رفتارهای دیگران، محبت خدا به ما، محبت اولیای خدا به ما، اما عنصری هست که از اینها هم بالاتر است آن محبت خدا را هم قید می‌زند یک عنصری به عنوان عامل تعیین کننده وجود دارد که بیش از شصت بار در قرآن کریم آمدهاست.

آن چه عنصری است؟

There are factors out of our control that affect our decrees: other people’s deeds, love of Allah towards us and love of his lovers towards us. But there is a factor above theses. A factor which is the most determinant factor and has been mentioned more than 60 times in the holy Quran. What is that factor?

/ 0 نظر / 26 بازدید