گمان مبر که دمی بی تو زنده خواهم ماند...

- مُحمّد  مُحّب اَمیرَالمومِنین,حریم یاس ,امیر سلامی,فیلوسوفیا ,خادمه حضرت معصومه ,روضــه یِ مجـسّـم ح,فاطمه  ,بنفشه بانو ,محمد رهایی,سادات ,فائـــزه محــب فــاطــــــمه سلام الله علیها,قــــاصـــدکـــــــ  محب فاطمه سلام الله علیها,بچه مثبت  ایران,سایه روشن,لطفعلی لطیفی,سیب سرخ حوا,رقیه         محب امام هادی علیه السلام,حنانه ,سهیلا ,دخـتـر رز هستم ,
بـه تــازه کـردن انـــدوه مـن می آیـنـد، آه...
مسـافران، که هـر از گاه می رسنـــد از راه

نم
ـــانده است تـــو را هیـــچ یاد یــار و دیـار
نم
ـــانده اســت مــرا هیـــچ غیــر آه و نگــاه

نشس
ـــته است به راهـت هــزار چشـم سپیــد
ت
ــو دل به راه نـدادی هـــزار ســـال سیــــــاه

من آه می کش
ــــــم و بـــاز بیشتـــر شده است
م
ـــه زمیـــن و دم آسمـــان و هـــالـــه مـــاه

حساب روز و ش
ـــب و ســـال و مـــاه دستم نیست
ت
ـــو خود به یـــاد بیـــاور قـــرار خود را گـــاه

گمان مبر که دمی بی ت
ـــو زنـــده خواهـــم مانـــد
به ع
ــــــزت و شـــ
ـــرف لا اله الا الله


هـ
ـــزار ســال گذشته ز رفتــن لیـــلـی
هنــوز مردم صحرا نشین سیــه پوشند

/ 1 نظر / 48 بازدید
آشات

سلام ... حرف زدن که واسه ما خانما خیلی راحته ... شروع هر کاری اولش سخته ... بعدش چنان بهش عادت میکنی که نمیتونی ترکش کنی ...