بر روی چشمانم قدم بگذار، یک بار ...

راهـت نمـی‌افتــد به ما انگــار یکبــار                                         بر روی چشمانم قدم بگذار یکباردیـدنـد خیـلـی‌ها تــو را امــا نـبــوده                                         سهم نگاه من ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 33 بازدید
آذر 96
1 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
تیر 89
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
دی 83
2 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
1 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
5 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
7 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
1 پست
تیر 82
1 پست
خرداد 82
4 پست